GDPR és adatvédelmi tájékoztató §

1. Bevezető

1.1 Általános

Számunkra nagyon fontos, hogy betartsuk az aktuálisan érvényes adatvédelmi szabályozást és törvényeket, így az alábbiakban részletesen tárgyaljuk bemutatjuk a csabatanit.hu oldal adatvédelemre irányuló lépéseit, és az adatgyűjtéssel kapcsolatos folyamatait.

Az adatkezelő: Bérczes Csaba Zsolt (székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 40, adószám: 56157978-1-43)
Email cím: csabatanit@gmail.com

1.2 Alapfogalmak definiálása

 • Felhasználó: Mindenki, aki használja a csabatanit.hu weboldalt.
 • Adatkezelő: Az oldal üzemeltetője, Bérczes Csaba Zsolt (székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 40, adószám: 56157978-1-43), aki kezeli az adatokat.
 • Felek: Adatkezelő és a felhasználó együttesen.
 • Dokumentum: Az adatvédelmi tájékoztatót tartalmazó weboldalra így fogunk hivatkozni.
 • Személyes adat: minden olyan adat, amelynek segítségével egy személy beazonosítható. Személyes adat lehet például az email cím, telefonszám, név, lakcím.
 • Adatkezelés: adatokkal végzett bármilyen művelet. Például: adatok gyűjtése, rögzítése.
 • Adattovábbítás: az adatok harmadik félnek történő továbbítása.
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.
 • Hozzájárulás: az érintett személy beleegyezése oly módon, hogy szabad akaratából tette meg és megfelelő tájékoztatást kapott.
 • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

1.3. Miről szól ez a dokumentum?

Az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza, hogyan kezeli az adatokat Bérczes Csaba Zsolt egyéni vállalkozó (székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 40, adószám: 56157978-1-43, szolgáltató), valamint a GDPR legfontosabb részeit.

1.4. GDPR alapelvek

1.4.1. Mi a GDPR?

A GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió által elfogadott, minden tagállamban bevezetett általános adatvédelmi rendelet, amely a személyes adatok védelmét az eddiginél jóval szigorúbban szabályozza.

Személyes adatnak számít minden olyan adat, amelynek segítségével egy személy beazonosítható. Személyes adat lehet például az email cím, telefonszám, név, lakcím.

1.4.2. Mi a GDPR legfontosabb elve?

A GDPR legfontosabb elve, hogy csak olyan személyes adatot szabad elkérni, amit az adatkezelő pontosan meg tud mondani, mire kell használni. Így a felhasználó biztos lehet abban, hogy csak olyan adatot kell megadnia, ami ténylegesen szükséges, és azt is látni fogja, miért kell megadni.

A korábbi szabályozás lehetővé tette, hogy bármennyi személyes adatot elkérhessenek az adatkezelők, ennek a gyakorlatnak vetett véget az új szabályozás.

1.4.3. GDPR és az életkor

A GDPR nem engedi meg, hogy ha egy személy még nem érte el a 16 éves kort, az adatkezelő kezelje az adatait. Így a felhasználónak be kell töltenie a 16. életévet, hogy használhassa az oldalt. 16 évnél fiatalabb tanulók szülői regisztrációval használhatják az oldalt.

1.5. Adatvédelmi irányelvek

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a honlap látogatóinak adatainak biztonságát, saját magára nézve kötelezőnek ismeri el az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat és gondoskodik arról, hogy minden egyes bizalmas adatot a lehető legnagyobb biztonságban tárol, azokat semmilyen körülmények között nem adja ki harmadik félnek a felhasználó engedélye nélkül, kivéve törvényi kötelezettség, vagy hatósági felszólítás, végrehajtás esetén, illetve a meghatározott esetekben.

1.5.1. Adatvédelmi irányelvek

Az adatkezelő személyes adatot az érintett előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján, a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben vesz fel és kezel. Az adatkezelő csakis kizárólag olyan adatokat vehet fel, amelyeket meg tud indokolni, miért van rá szüksége, vagy miért előnyös a felhasználónak, ha megadja.

A részletes felsorolást ide kattintva találod meg.

1.5.2. Irányelvek felsorolása

 • Csak olyan adatot vehet fel és kezelhet az adatkezelő, amelynek konkrét célja van.
 • Az adatkezelésnek minden pillanatban meg kell felelnie a céljának.
 • Az adatok megőrzése csak addig történhet, ameddig a célját teljesíteni tudja.
 • Az adatkezelő köteles tájékoztatni a felhasználókat arról, kik férhetnek hozzá a kezelt adatokhoz és meddig kerülnek tárolásra.

2. Milyen személyes adatokat kezelünk, és milyen okkal?

A személyes adatok azok, amik egyértelműen lehetővé teszik egy egyén pontos azonosítását. A csabatanit.hu oldalon az alábbi személyes adatokat kezeljük, a jogalap pontos megjelölésével:

2.1. Kommunikációs adatok

Ide tartozik bármilyen üzenet, amit a weboldalon keresztül, e-mailben, közösségi média üzenetben, vagy bármilyen kommunikációs formában juttatsz el hozzánk. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel és tartjuk meg, hogy a rendeléseket teljesíteni tudjuk, és hogy esetleges jogi igények esetén döntési alapot szolgáltassanak. A jogalapunk ennek a feldolgozására a felhasználó igazolható érdeklődése a tevékenységünk felé, ami megnyilvánul a nekünk címzett üzenetekben.

2.2. Vásárlói adatok

Amibe beletartozik minden adat, ami a termékek és szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos, mint például a vásárló neve, számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma, adószáma, vásárolt termék adatai. Ezeket az adatokat a rendelések sikeres teljesítése érdekében dolgozzuk fel, és hogy jogilag megfelelő feljegyzéseink legyenek a vásárlásokról. Az adatok tárolásának jogalapja a rendeléssel létrejövő szerződés teljesítése a vásárló és a csabatanit.hu oldal között.

2.3. Felhasználói adatok

Amibe beletartoznak a weboldal használata során keletkező adatok, amik lehetővé teszik az oldal technikai működését, hogy az oldal biztonságát megőrizzük, hogy mentéseket tároljunk a felhasználók tevékenységéről, és hogy mindig a lehető legrelevánsabb tartalomhoz férj hozzá. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, aminek a biztosításához és az oldal technikai működéséhez ezeknek a tárolása szükséges.

2.4. Technikai adatok

Amibe beletartoznak az oldal használata során keletkezett adatok, mint az IP cím, a bejelentkezési infók, böngészőadatok, az egyes oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja, időzónák, és a készülék adatai, amivel megtekinted az oldalt. Az adatok forrása az analitikai szoftverünk. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy kielemezzük a felhasználók szokásait az oldalon, megőrizzük az oldalunk biztonságos működését, és megértsük az egyes marketingdöntéseink hasznosságát. Az adatok feldolgozásának egyik jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében. Az adatok feldolgozásának másik jogalapja, hogy ha az oldalt támadás éri, vissza lehessen következtetni, honnan érkezett a támadás és meg lehessen tenni a szükséges lépéseket ennek elhárítására, illetve ha szükséges, a megfelelő jogi lépéseket is meg lehessen tenni.

2.5. Marekting adatok

Amibe beletartoznak a látogató preferenciái, hogy milyen marketingtartalmat fogad tőlünk szívesen. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy a termékeinkhez/szolgáltatásainkhoz kapcsolódó reklámot küldjünk, ami felé a felhasználó érdeklődést fejezett ki. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében. A gyűjtött adatokat időnként felhasználhatjuk olyan célokra, mint célzott, releváns hirdetések biztosítása a Facebook™ platformon, illetve különböző dinamikus hirdetési felületeken, és mérjük a hirdetések hatásos működését. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében. A tevékenységünk során nem gyűjtünk olyan érzékeny adatokat, mint etnicitás, vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy egészségügyi háttér, és genetikai vagy biometrikai információk.

2.6. A kezelt adatok felsorolása

2.6.1. IP cím, böngészőadatok

 • Az adatkezelés célja: weboldal védelme.
 • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
 • Az adatkezelés időtartama: a feljegyzéstől számított 90 napon belül.
 • Ki fér hozzá: csak az adatkezelő

Bizonyos interakciókat feljegyez a rendszer, hogy nyomon lehessen követni, milyen címekről nyitották meg az oldalt és mi volt az interakció. Ezekben az esetekben az IP cím és a böngészőadatok kerülnek tárolásra.

A 90 napnál régebbi adatoknál a feljegyzésben automatikusan törlődnek ezek az adatok a rendszerből (mint ahogy a kamerában felvett felvételek is egy idő után törlődnek), így külön nem kell külön kérni ezek törlését.

2.6.2. Email cím

 • Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a felhasználóval, felhasználó által kezdeményezett rendszerrel kapcsolatos emailek küldése.
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • Az adatkezelés időtartama: amíg a felhasználó nem törli a regisztrációját.
 • Ki fér hozzá: csak az adatkezelő

Az email cím ahhoz szükséges, hogy az adatkezelő kapcsolatba tudjon lépni a felhasználóval, illetve hogy a felhasználó fontos értesítéseket (pl.: új jelszó igénylésénél a jelszó emailen kerül kiküldésre) tudjon kapni. Ha egy felhasználó regisztrál, nagyon fontos, hogy jegyezze meg az email címét.

2.6.3. Telefonszám

 • Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a felhasználóval.
 • Az adatkezelés jogalapja: a weboldal fejlesztéséhez szükséges.
 • Az adatkezelés időtartama: amíg a felhasználó a megadott adatainál bent hagyja a telefonszámát.
 • Ki fér hozzá: csak az adatkezelő

A telefonszám megadása nem kötelező. Amennyiben megadásra kerül, az adatkezelő számára ahhoz szükséges, hogy kapcsolatba tudjon lépni a felhasználóval, és a szolgáltatással kapcsolatban kérdéseket tegyen fel, így vélemények alapján tudja fejleszteni a weboldalt.

2.6.4. Számlázási adatok

 • Az adatkezelés célja: a számviteli törvényben foglalt jogi kötelezettség teljesítése.
 • Az adatkezelés jogalapja: a weboldal üzemeltetőjére vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 • Az adatkezelés időtartama: a számla kiállításától számított jogszabályban előírt megőrzési időn belül.
 • Kik férnek hozzá: az adatkezelő, valamint ha rendelést adtál le és kifizetted, egy harmadik fél is, a www.szamlazz.hu.

A honlapon ingyenes és fizetős szolgáltatások is találhatók. A fizetős szolgáltatások igénybevételéhez szükségem lesz a számlázási adatokra. Ez magánszemély esetén név és lakcím. Cég, vagy vállalkozó esetén pedig név, székhely, adószám. Ezt elég csak rendeléskor megadni, regisztrációnál nem szükséges. Erre szükségem van, hogy a vásárlásról számlát állítsak ki számodra, ami törvényi kötelezettségem. Fizetés és sikeres csomagaktiválás után 5 munkanapon belül elküldöm a számlát a regisztráció során megadott email címre, és ebben az esetben a számlázási adatokat a számlázó programnak továbbítom.

A rendszerben elmentett számlázási adatokat bármikor törölheted, vagy a regisztráció törlésével együtt azok is törlődnek.

A számlázó programnak elküldött adatok kezeléséért a számlázó program üzemeltetője felel. Ezek ide kattintva tekinthetők meg.

2.7. Személyes adatnak nem minősülő adatok

2.7.1. Jelszó

A jelszó a felhasználó által megadott titkos karaktersorozat, amely az e-mail cím mellé kell, hogy be tudjon jelentkezni a rendszerbe. Mivel a jelszó bármi lehet, nem alkalmas arra, hogy beazonosítható legyen bárki is, így ez nem személyes adat. Fontos, hogy a jelszó egy nagyon fontos adat, ezért titkosított formában kerül tárolásra, így a felhasználón kívül senki se tudja mi az, a weboldal üzemeltetője sem.

Például, az abcd1212 jelszóból ez lesz a titkosított változat:
434aa6879245e8eacf3a638e156b8d02c060eb4548502b8e5e17d4a5377e4ce9

A titkosított karaktersorozat nem fejthető vissza.

2.7.2. Egyedi kulcs generálása

Az egyedi kulcs egy véletlen generátorral előállított karaktersorozat, amely alapján egy felhasználó egyedileg azonosítható a rendszeren belül. Az egyedi kulcs nem személyes adat, és semmilyen összefüggésben nincsen más rendszerekkel.

3. Hogyan gyűjtünk adatokat?

Személyes adatokat gyűjthetünk olyan módon, hogy a felhasználó direkten biztosítja a számunkra (például egy rendelés feladásával, vagy egy üzenet küldésével). Továbbá bizonyos adatok automatikusan kerülnek gyűjtésre az oldal használata során, például az IP cím és a böngészőadatok eltárolása, valamint ú.n. "cookie"-kkal és hasonló technológiákkal. A "cookie"-kkal való adatgyűjtés csak a felhasználó hozzájárulásának megadása után lépnek működésbe. Bővebb információért kérjük nézze meg a Cookie Nyilatkozatunkat ide kattintva. Bizonyos adatokat külső partnerektől fogadunk, mint például analitikai szolgáltatóktól, mint a Google (EU-n kívüli partner), hirdetési hálózatoktól, mint a Facebook™ (EU-n kívüli partner), illetve fizetési lehetőséget biztosító partnerek, mint a Barion.

4. Az adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlati lépéseink

A csabatanit.hu számára rendkívül fontos a felhasználók adatainak védelme, és a hatályos szabályozásnak való megfelelés. Ezért az oldalon végzett adatvédelmi hatásvizsgálat után listát készítettünk a gyűjtött adatokról, azoknak a szükségességéről és jogalapjáról, és törvényi megfelelőségéről. Az űrlapokon megadott és oldalon keletkező adatok védelme érdekében SSL minősítést alkalmazunk a teljes weboldalon (Let’s Encrypt Authority X3 certifikáció). Az oldal adatbázisaiban a vásárlási és felhasználói adatok titkosított formában (pszeudonimizált módon) vannak tárolva, így nem olvashatóak külső fél számára. Jelen adatvédelmi nyilatkozatban űrlapokon keresztül biztosítjuk a felhasználók számára a személyes adataik kezeléséről információ igénylését, a személyes adataik módosítását vagy törlését. Időnként az üzleti tevékenységünk érdekében szükségszerű szolgáltató partnereink számára adatokat biztosítani, például számlázó rendszer (szamlazz.hu), kártyás fizetést biztosító szolgáltató (Barion).

5. Marketing kommunikáció

A vállalkozás tevékenysége során nélkülözhetetlen fontosságú marketingkommunikáció folytatása. Az ezzel kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érdeklődés mutatása a szolgáltatásaink felé, vagy a felhasználók kifejezett hozzájárulása. Az Európai Unió Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR) szabályozása alapján marketingcélú üzeneteket küldünk a felhasználóinknak, ha vásároltak tőlünk, vagy kifejezetten hozzájárultak marketingüzenetek fogadásához. A hozzájárulás felfüggesztését, és az üzenetekről való leiratkozást minden esetben jól látható módon lehetővé tesszük. Minden egyes e-mail alján megtalálható a leiratkozáshoz szükséges link, vagy az adatbázisból való eltávolítás kérhető a csabatanit@gmail.com e-mail címen. A marketing kommunikációról való leiratkozás esetén is küldhetünk üzeneteket, de csak a rendelések teljesítésére vonatkozóan, vagy ha a felhasználó által kért adatmódosításhoz szükséges.

6. Megjegyzés a személyes adatokra vonatkozóan

Időnként szükségszerű bizonyos személyes adatokat megosztani bizonyos partnereinkkel a normál üzletmenet fenntartása érdekében:

6.1. Számlázó program

www.szamlazz.hu: A jogszabályok alapján számlát állítunk ki a megrendelésről, és ezt ők készítik el, ezért szükséges számukra továbbítani a megrendelési adatokat. A számlázó programnak elküldött adatok kezeléséért a számlázó program üzemeltetője felel. Ezek ide kattintva tekinthetők meg.

6.2. Kártyás fizetést lebonyolító szolgáltató

A kártyás fizetést a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43; közösségi adószám: HU25353192, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013, továbbiakban: Barion) felületén biztonságosan le lehet bonyolítani. A kártyaadatok nem jutnak el az adatkezelőhöz, a kártyás fizetés végrehajtása kizárólag a Barion felületén történik meg. Amennyiben rendelkezel Barion tárcával, lehetőséged van Barion egyenleggel is fizetni.

A Barion által kezelt adatokról bővebben ide kattintva olvashatsz többet.

Amennyiben speciális eset merülne fel (például kártérítési per, vagy feljelentés károkozás, támadás miatt, adóhatósági felszólítás, stb.), az alábbi szerveknek történhet adatok továbbítása:

 • IT szolgáltatók, és a számítástechnikai rendszereken hibaelhárítást és karbantartást végző szolgáltatók
 • Szakértői partnerek, mint ügyvédek, könyvelők, bankárok, biztosítók
 • Kormányzati szervek, amik a tevékenységünkről kérnek beszámolást

7. Adatkezelés időtartama

A felhasználók adatait mindig csak addig tároljuk, amíg jogi/könyvelési/adatszolgáltatási kötelezettségeink azt kötelezővé teszik, illetve a szolgáltatás működtetéséhez szükséges. Amikor a tárolás időtartamáról döntünk, figyelembe vesszük az adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, és a kiszivárgásának potenciális hatását adatvédelmi incidens esetén. Adózási okokból szükséges megőriznünk a vásárlók számlázási és vásárlási adatait legalább 8 évig, hogy jogi kötelezettségeinkenk eleget tegyünk. Bizonyos körülmények között anonimizált formában felhasználhatjuk az adatokat statisztikai célokra, ami esetben tájékoztatás nélkül tároljuk korlátlan ideig az adatokat.

8. A látogató jogai

Az Európai Unió állampolgáraként a General Data Protection Regulation (GDPR) elnevezésű törvény a következő jogokat biztosítja az oldal felhasználóinak:

8.1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az oldal felhasználóinak jogában áll kérnie egy másolatot az Adatkezelő által tárolt személyes adatokról. A kérés általános esetben ingyenesen teljesítésre kerül, a kérvényezés után 14 napon belül. Ismételt, visszaélésszerű, indok nélküli adatkérvényezés esetén az Adatkezelő egy mérsékelt összeget számíthat fel az adatok biztosítására, és további időre lehet szükség az adatok biztosításához. Továbbá az Adatkezelő kéri a személyazonosság bizonyítását az adatok kiadása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot.

8.2. Személyes adatok módosítása

Amennyiben a személyes adatok módosultak, vagy tévesen lettek megadva, a felhasználóknak joga van az adatok módosítását kérni. A személyes adatok módosítását a Fiókoldalon el lehet végezni.

8.3. Személyes adatok törlésének kérése

A felhasználóknak joga van az összes személyes adatuk törlését kérni. A személyes adatok törlését a Fiókoldalon el lehet végezni, a nem kötelező adatok megadása nem vonja magával a felhasználói fiók törlését. Amennyiben egy felhasználó egy kötelező adatot (email cím) szeretne törölni, a fiókoldalon el tudja végezni. Ebben az esetben a felhasználói fiók nem lesz elérhető, így az esetleg megvásárolt anyagok is elérhetetlenné válnak, mivel a felhasználói fiókhoz kapcsolódó személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a szolgáltatás eléréséhez.

8.4. A személyes adatok feldolgozásának korlátozásának kérése

A felhasználóknak joga van kérésben korlátozni az adataik rendelkezésére bocsátását harmadik felek (szolgáltató partnerek) számára. A kérés benyújtása során megnevezhetőek a korlátozni kívánt szolgáltató partnerek is. Fontos megjegyezni, hogy bizonyos szolgáltatókkal való együttműködés nélkülözhetetlen az oldal működéséhez (pl: Barion, mint fizetési szolgáltató), így az ő korlátozásuk esetén az oldal szolgáltatásai elérhetetlenné válnak a felhasználó számára. Az Adatkezelő kéri a személyazonosság bizonyítását a személyes adatok átadásának korlátozása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot.

8.5. Mely adatok kezelése ellen NEM lehet tiltakozni?

 • IP cím és a böngésző által küldött információk:
  Bizonyos interakciók esetén a rendszer feljegyzi az IP címet és a böngésző által küldött információkat. Ezek az adatok automatikusan törlődnek 90 nap után. Ezt úgy kell elképzelni, mint: amikor egy közlekedési járműre felszállsz, ott felvételt készít a kamera. Ez ellen nem lehet tiltakozni, de meg van határozva, hány nap után törlődik a felvétel.
 • Számlázási adatok, ha vásárolsz:
  Amennyiben vásárolsz, valós számlázási adatokat kell megadni. Internetes vásárlás esetén ez ellen nem lehet tiltakozni, ugyanis a weboldal üzemeltetőjét törvény kötelezi arra, hogy számlát állítson ki, amelyhez szükség van valós számlázási adatokra.

8.6. Panasztételhez való jog

Kérem a felhasználót, hogy ha úgy érzi, jogsértés történt az adatkezelés terén, vagy olyan adatvédelemmel kapcsolatos kérdése van, amely nem szerepel ebben a dokumentumban, akkor vegye fel velem a kapcsolatot a csabatanit@gmail.com email címen, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk, vagy tájékoztatást adhassak. Jogsértés esetén kérem a felhasználót, közölje a tényt, ami történt. Ezen kívül bármilyen bizonyítékot is csatolhat, ami erre utal, például képernyőfotó formájában. Erre az adatkezelő a lehető leghamarabb, de legkésőbb a bejelentést követő második munkanap 12.00-ig válaszolni fog.

Amennyiben a megadott határidőig (bejelentést követő második munkanap 12.00-ig) nem reagál az adatkezelő, vagy többszöri levélváltás után sem sikerül egyezségre jutni, a felhasználó panaszt tehet, vagy segítséget kérhet ettől a szervtől:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: www.naih.hu

Tájékoztatom a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, amely a felhasználó lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt megindítható. Az esetleges polgári jogvitára a magyar jog irányadó.

8.7. Adatvédelmi hatóság

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Weboldaluk: www.naih.hu. A felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH honlapján tájékozódhatnak bővebben.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.,
Telefon: +361-3911400,
Fax: +361-3911410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu

9. Adatbiztonság, adatok továbbítása

9.1. Biztonságos tárolás

Az adatkezelő a személyes adatokat a lehető legnagyobb biztonságban tárolja, azokat soha semmilyen körülmények között nem adja át harmadik félnek, kivéve a meghatározott eseteket, valamint azt az esetet, ha jogszabály, vagy törvény kötelezi erre.

9.2. Adatok továbbítása harmadik fél számára

Előfordulhat, hogy bizonyos személyes adatokat továbbítani kell harmadik fél számára. Ebben az esetben kizárólag azokat továbbítom, amelyekre feltétlen szüksége van a harmadik félnek.

9.3. Adatok továbbítása a szamlazz.hu-nak

A honlapon ingyenes és fizetős szolgáltatások is találhatók. A fizetős szolgáltatások igénybevételéhez szükségem lesz a számlázási adatokra. Ezt elég csak rendeléskor megadni, regisztrációnál nem szükséges. Erre szükségem van, hogy a vásárlásról számlát állítsak ki számodra, ami törvényi kötelezettségem. Fizetés és sikeres csomagaktiválás után 5 munkanapon belül elküldöm a számlát a regisztráció során megadott email címre, és ebben az esetben a számlázási adatokat a számlázó programnak továbbítom.

A szamlazz.hu adatkezeléséről bővebben ide kattintva olvashatsz.

10. Anonimizált adatok és "cookie-k"

A www.csabatanit.hu oldalon, e-mail üzenetekben és hirdetésekben használ ú.n. "cookie"-kat és hasonló technológiákat, mint követőkódok, re-marketing címkék, pixelek, amik a felhasználó hozzájárulása után lépnek működésbe. Ezek a technológiák segítenek nekünk jobban megérteni a felhasználók viselkedését és érdeklődését, így segítve a magasabb színvonalú és hatékonyabb működésünket. A célunk az, hogy a weboldal használata minél felhasználóbarátabb és személyesebb legyen. Amennyiben a felhasználó szeretné megtiltani ezeknek a technológiáknak a nem személyes adatok rögzítését, az megtehető az alábbi módokon:
- A böngészőben a "cookie"-k letiltásával
- A felhasználó nem fogadja el a Cookie-k használatát
A csabatanit.hu-n található további cookie-kkal és követőkódokkal kapcsolatban további információt találhat a Cookie Nyilatkozatunkban.

11. Hatálybalépés, módosítás

11.1. Hatálybalépés kezdete

Jelen dokumentum hatályos ettől a naptól kezdve: 2022.06.17.

11.2 Adatvédelmi tájékoztató módosítása

A Szolgáltató bármikor jogosult az adatvédelmi tájékoztató egyoldalúan módosítani, de csak olyan formában, hogy a felhasználónak ebből ne származzon hátránya. A módosítások hatálybalépési időpontja az a nap, amikor a weboldalon közzé lett téve a módosított tartalom.

Általános
Felkészítők

2021-2022 csabatanit.hu

barion